KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu çerçevede aydınlatma metnimizi aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca işbu aydınlatma metni kapsamında işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz vereceğiniz bilgilere göre değişecek olmakla birlikte aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi Ad, Soyad
İletişim Verisi Telefon Numarası, Adres, İrtibat Numarası
Lokasyon Verisi Telefon Konum Sinyali
Müşteri İşlem Fatura Bilgisi
İşlem Güvenliği Verisi IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları
Finans Verisi Kredi Kartı Bilgileri, Ödeme Bilgisi
Konaklama Bilgisi Konaklayacağı Yer, Oda Tipi, Kişi Sayısı, Rezervasyon Numarası Tarihi, Kalacak Kişilerin İsimleri, Yaşları, Kaç Gece Kalacağı

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: İşlemlerinizde bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte siparişlerin tespit edilmesi ve engellenmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi: Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine hazırlık yapılması ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: İşlemleriniz ile ilgili tarafınızla iletişim sağlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi: İş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: Ürün ve hizmet sunumu kapsamında yapılacak satışlara ilişkin süreçlerin yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: Online ortamlarda, iş faaliyetlerine yönelik reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi: Online ortamlarda gerçekleştirilen sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bu işlemlere dair kayıtların tutulması
Talep ve Şikayetlerin Takibi: Online işlemler vasıtasıyla gelen şikayet, talep, teşekkür ve önerilere verilerinizin işlenmesi yoluyla yönetilmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: Mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması

 

Aktarılan Kişi Aktarma Amacı
Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler Sipariş, satış ve iptal süreçlerinin yürütülmesi, oluşturulan kayıtlarla ilgili destek verilmesi, müşteri iletişim yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet tedarikinin gerçekleştirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, depolama, saklama, işleme ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi
Anlaşmalı Hukuk Firması Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

 

Kişisel verileriniz; whatsapp iletişim hattı üzerinden tarafınızca bilgilerin verilmesi suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve vermeniz halinde bu aydınlatma metninde yer alan tüm kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yurtdışına aktarılması için; ve ad, soyad, kredi kartı bilgileri ve konaklama bilgileri kişisel verileriniz adınıza rezervasyon yapılması, alacağınız hizmet kapsamında ödeme yapılması amacıyla açık rızanız kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için zorunlu olduğu ölçüde hizmet tedarikçilerimize aktarılabilecek olup işleme amacı tamamlanınca imha edilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş.’nin Atatürk Mah. Pamucak Sahili Mevkii, Selçuk/İzmir adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@hotelbeyt.com e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvk@hotelbeyt.com e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla hedefotelselcuk@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.