İletişim formumuzda yer alan kimlik(ad, soyad), müşteri işlem(talep, şikayet bilgisi) kişisel verileriniz Hedef Otel İşletmeciliği A.Ş.(Hedef Beyt Hotel) tarafından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, iletişim formunun doldurulması veya iletişim kanallarından tarafımıza ulaşılması vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz kişisel veri işleme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olarak Hedef Beyt Hotel’in bilişim hizmet tedarikçileri ve gerektiği takdirde ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.